میدان نبرد جدید احمدی نژاد؛ مبارزه با ظاهرستایی دینی...

سلام

من که واقعا دارم از وقایع عقب می مونم! از میدان عظیمی که دکتر احمدی نژاد در کشور راه انداخته و یکه و تنها به جنگ زر و زور و تزویر رفته، ماجراهای او با هاشمی و وضع فعلی هاشمی! ماجرای او با لاریجانی ها و ...! و حال جنگ او با «ظاهر ستایی دینی»!

 یکی از دغدغه های همیشگی امثال مسلمانان خوش فکر در دوره های مختلف نسبت به دین و دینداری، خارج کردن آنها از ظاهرگرایی و بهتر بگوییم ظاهر ستایی بوده است. چند شب پیش بود که با یک پیرمرد اهل دل و انقلابی صحبت میکردم که از ماجرای حج رفتنش مینالید. میگفت در مکه روحانی گروه به جای اینکه صحبت از ماهیت و هویت حج بکند، فقط از احکام و نماز و پای چپ و راست و... میگفت! اعتراض کردم که به غیر از ظواهر، هدف را نیز تبیین کن. خلاصه آن  روحانی از حرفهای پیرمرد راجع هدف جاخورده بود و با تعجب پرسیده بود منظورتان چیست؟ اهداف همین است که میگویم!!! پیرمرد انقلابی ما داغ کرده بود و تا دیده بود روحانی از مرحله پرت است بلندگو را گرفته و شروع به سخنرانی من باب اهداف و ماهیت حج کرده بود که حج برای کنار هم جمع شدن مسلمان ها و اتحاد و برائت از دشمنان و هم دلی و... است و در ادامه مردم با شور و اشتیاق همراهش شده بودند و روحانی را رها کرده و پای سخنان آن پیرمرد نشسته و بعد راهپیمایی و شعار مرگ بر آمریکا و اتحدوا اتحدوا مسلمین و... (خود این ماجرا را بررسی کنید و کنایه فهم باشید!)

و واقعا چرا امام خمینی (ره) مجبور به نگارش منشور روحانیت و آن انتقادات تند و تیز به روحانیون و مردم با آن همه صراحت میشود؟

امروز بیشترین قدرت بعضی و  شاید بیشتر روحانی نماهای ما که امام خمینی(ره) به خوبی آنان را در منشور روحانیت توصیف کرده است در چیست؟ آیا قدرتشان در تدبر و تعقل است؟ و یا در احکام گفتن؟ و وادار کردن مردم به خوب(!) بودن و به جا آوردن اعمال و به قول خودم خواب بودن است؟ (تاکید میکنم که منظور روحانیون متعهدی که دلسوز نظام و منطقی و یاور مردم اند نیست.)

آیا واقعا دینداری به این شیوه اصل است و درست است؟ چرا بعضاً ظاهر را میبینیم و تبیین را نه؟!

باید از این بلا رهایی یافت، چراکه جامعه زمانی رشد میکند که خون سالم، تازه و سیال در رگهایش جاری باشد و آن خون از دل دین برمیخیزد. دین باید تبیین منطقی شود و از پیله و قفس ظواهر باطن پوش نجات یابد. ولی چگونه؟

این اتفاق نمی افتد تا زمانی که مردمی که نیازمند این خون اند ندانند که نیازی هم به این نام دارند! و تا زمانی که مردم برانگیخته نشوند مشکل چونان گذشته حل نخواهد شد.

تحلیل بنده از اقدامات اخیر رئیس جمهور؛ به پا خاستن ایشان برای نشان دادن «خطر ظاهر ستایی» است. رئیس جمهور همیشه آژیر خطر بوده و مردم را امین و معتمد و هم صحبت خویش قرار داده است. در ماجراهای اخیر که از نامه برای فوت هوگو چاوز آغاز و به ماجرای عکس با مادر هوگو چاوز (که اقدامی پسندیده و به دور از خلاف شرع بود) ختم گردید این نکته برای من روشن شد که تا چه اندازه اسیر شده ایم؟ و تا چه اندازه منطق و تدبیر را به قهقرا برده ایم؟

متاسفانه در بعضی محافل دینی که امام خمینی (ره) و امام خامنه ای همواره نسبت به آنها هشدار داده اند میبینیم که تنها ابزار قدرتشان، استفاده از همین ظاهرستایی دینی است که مردم عام را نیز تا مدتی به دنبال خود میکشاند، و البته این همراهی مردم به سبب اعتمادشان به لباس روحانیت بود. ولی وضعیت حجاب و دینگرایی در جوانان نسل جدید و حتی قدیم نشان از آن دارد که جامعه در این دوران نسبت به این ظاهر گرایی عکس العمل منفی نشان داده است، که البته باید گفت در اصل مطلب حق با جامعه است که نمیخواهد در پیرو ظاهرستایی باشد ولی جامعه به دلیل آنکه یار و یاور و پیشرو معتمدی در این مسیر نداشته است به جای اینکه عقل و منطق را برگزیند «لجاجت با گذشته» را انتخاب کرده و برای فرار از این چاله به چاه بی بند و باری و بی دینی و فرهنگ غرب فرو افتاده است. به گفته دکتر احمدی نژاد ما مردم خوبی داریم که می فهمند ولی متاسفانه رفتارهای متناقض و غیر منطقی ما با مردم آنها را دل چرکین کرده است. شاید بگویید مشکل از روحانیت است ولی من میگویم اینطور نیست؛ بلکه راه حل با روحانیت است. روحانیت در ماجرای مبارزات و پیدایش انقلاب شکوهمند ایران اسلامی بهترین و عمده ترین نقش را ایفا کرد ولی نتوانست پس از آن به باز تولید خود برای رسیدن به دوران پس از انقلاب بپردازد و به قولی در همان دوران رژیم شاهنشاهی و همان وظایف و سبک و سیاق ماند و براساس زمانه اش پرورش نیافت. مردم امروز نیاز به یک سخنگوی دین منطقی دارند که به روح و فطرت انسانی و خداییشان را به وجد بیاورد.

دکتر احمدی نژاد تلنگر بزرگی به جامعه زد و متاسفانه برخی روحانیون ما با عکس العمل مطابق با ظاهر ستایی به این تلنگر ماهیت خود را به جامعه نشان دادند، مردم دیدند و حال با شکل گرفتن این خلأ در «ناخودآگاه جامعه» باید راه چاره را سریع یافت. راه چاره ای که فقط در دست روحانیت است و بس. و من و تویی که بدنه جامعه را میسازیم و پیام هشدار دکتر احمدی نژاد را شنیده ایم بایستی این نکته را به یک مطالبه عمومی تبدیل نماییم، باشد که شود...

 

 در ادامه توضیحی راجع نامه منصفانه و منطقی دکتر احمدی نژاد بنویسم که الحق ضربه بزرگی به ظاهرستایی دینی بود. از استاد بزرگوار «اصغر طاهر زاده» و همچنین حجه الاسلام و المسلمین استاد رضائی این درس ها را گرفته ام که پاسخ شایسته ای به اقدام احمدی نژاد و شناخت شخصیت بزرگ هوگو چاوز است: «انسان به میزانی که از بندگی غیر خدا آزاد می‌شود، به همان میزان به آزادگی دست می‌یابد و اساسا شأن دین همین است، چرا که دین آمده است تا انسان را به آزادگی واصل کند. اگر تعبیر شود که گوهر دین حریت است دور از حقیقت نیست، اصل دیانت حریت است و دینداری فارغ از آزادگی دنیاداری است و آدمی گمان می‌کند که بدون آزادگی دینداری می‌کند و دین آمده است تا انسان را از خودمداری و دنیا‌داری آزاد سازد و به حق‌مداری و دینداری واصل کند.   پیامبر اکرم (ص) برانگیخته شده است تا انسان را از بت و بت‌خانه و بت‌پرستی در همه صورت‌های آن آزاد سازد و به کمال آزادگی رساند و البته بت‌پرستی فقط بدین معنا نیست که انسان ساخته دست خود یا مظهری از مظاهر طبیعت را بپرستد بلکه خودپرستی، قدرت‌پرستی، شخصیت‌پرستی، قوم‌پرستی، گروه‌پرستی، و جز اینها همه جلوه‌های بت‌پرستی است و در این میان از همه عمیق‌تر و رایج‌تر خود‌پرستی است که آزاد شدن از آن نیز از همه امور سخت‌تر است چراکه باعث ذلیل شدن میشود و کسی که مقابل ظلم می ایستد و مبارزه می کند و خم به ابرو نمی آورد آزاده واقعی است که خدا و قدرت او را فهمیده است و ایمان کامل دارد.

اگر انسان در هر عرصه‌ای با آزادگی وارد شود و شرایط حریت را رعایت کند، خود را از اسارت حفظ می‌کند و امام علی (ع) اعتقاد دارد که هر که شرایط بندگی را بر پا دارد اهل آزادی می‌شود و هر که در احکام آزادی کوتاهی ورزد یا آزادی را در خود محکم و نهادینه نکند به بردگی برگردانده می‌شود، حال آنکه فطرت انسان او را به آزادی از هر چه غیر کمال مطلق است می‌خواند. ریشه‌های نهان در وجود آدمی اعم از آزاد‌منشی و برده‌خویی موجب بسط و قبض انسان است و در واقع آزادگی بسط می‌آورد و برده‌صفتی قبض به بار می‌نشاند، چنانکه امیر مومنان علی (ع) وقتی از حال انسان آزاده سخن می‌گوید او را اهل خوشرویی و گشاده‌رویی معرفی می‌کند. گشاده‌رویی صفت و راه و رسم انسان آزاده است و آزادگی در چهره و گفتار و رفتار آدمی جلوه‌ای این چنین می‌یابد و بدون تردید گشادگی و بزرگواری انسان آزاده از تنگ نظری و خواری و رسوایی به دور است و بدین امور تن نمی‌دهد.»


حال با این سخنان و بررسی نگاه هوگو چاوز به عالم و آزاده بودن او باید پذیرفت که رمز دینداری ظاهری شرط نیست و نبایست «ظاهرستایی دینی» را معیار سنجش قرار داد. عقل و یا همان حجت باطنی می گوید انسان واقعی چنین شخصیتی با معیارهای بالاست، همانطور که امام حسین (ع) خطاب به حر بن یزید ریاحی فرمودند: «آزاده بودن مرحله بعد از دینداری است»، بدین معنا که آنکه به مرحله آزادگی رسیده است حتما دینداری را در مشت خود دارد؛ چراکه شنیده ایم: «چون که صد آید نود هم پیش ماست.»

فراموش نکنیم که در سخنان هوگو چاوز در سخنرانی معروفش برای ظهور امام زمان (عج) به مفاهیم دعای عهد و بشارت کتب آسمانی برای ظهور امام زمان (عج) با اخلاص کامل اشاره شده است، چنین کسی که اینگونه آزادگی را در حیات خلوت آمریکا با سختی تمام حفظ کرده و آنگونه با صداقت برای آمدن منجی اشک میریزد احتمالا بتواند چونان اصحاب کهف (که مسلمان نبودند و در روایت آمده است که از رجعت کنندگان اند)آزادگی را در این دوران تجربه نماید و...


جالب بود کتاب توی دست هوگو چاوز که روش نوشته «نحن قادرون»

شادی روحش صلوات...

----------------------------------------------------------------------------------------------

پاورقی:

1. وحید یامین پور به نوعی راجع حاشیه های خاکسپاری هوگو چاوزدر صفحه شخصی پلاس خود، مطلبی نوشته است که ذکر آن خالی از لطف نیست.

 

دو طلبه داشتند کنار رودخانه ای راه می رفتند. پیرزنی کنار آب ایستاده بود و نمیتوانست از آب عبور کند. طلبه ی اول بی درنگ کفشهایش را درآورد پیرزن را گرفت و آنسوی آب به زمین گذاشت... . طلبه دوم نگاه کرد و هر دو به راه افتادند. یکساعت بعد طلبه ی دوم سکوت را شکست و گفت هنوز دارم به این فکر میکنم که کاری که تو کردی اشکال شرعی نداشت؟

 طلبه اول گفت: «من چند ثانیه بیشتر پیرزن را به دوش نگرفتم، اما گویا یکساعت است که از دوش تو پایین نیامده!»

  البته ذیل این متن نوشته شده است: منظوری نداشتم!

/ 14 نظر / 55 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بنده خدا

سلام دوست عزیز به روزم با شعر ( شعار ) جدید بهاری با سپاس

irani

سلام خسته نباشی خیلی خوب بود راستی براتون امکان داره جشن ملی استقبال از نوروز که با سخنرانی دکتر بود را واسه دانلود بزارید ممنون میشم

دانشجوی عدالتخواه

سلام دوست عزیز با مطلب : برسد به دست دختران دانشجو به روزم منتظره نظرات ارزشمند شما هستم. یاعلی

پرچم

سلام با مطلب" شورای فقاهتی، از هاشمی تا پایداری" بروزم منتظر نظرات شما هستم

بهاری

سلام! خدا قوت! با "داروین جان! عزیزم! به این میگن تکامل داداش!" بروزم! زنده باد بهار! یا علی(ع)![گل]

جانباز از اصفهان

با سلام بر شما دوستان با مطلب مهم : اختیارات ولایت را افزایش دهید نه اینکه کاهش بدهید به روز شده ام. دوستان مطلب مهم می باشد حتما" مطالعه بفرمایید http://noore14d2.blogsky.com /

بهزاد منفرد

چه پست خوبی بود به منم سر بزن اگر دوست داشتی تبادل لینک هم بکنیم

سید

از جدیدترین ورژن کافر رونمائی شد!!! http://leylan.blogfa.com/post-1153.aspx

بنده خدا

سلام دوست عزیز بروزم با "مراجع وعلما بالاترند یا پیامبر؟!" با سپاس

بهاری

سلام! با "ت مثل تیر...تیر مثل چی؟" بروزم! منتظر نظرات ارزشمنتون هستم! یا علی ع!