پست های ارسال شده در اسفند سال 1390

بیانیه جامعه اسلامی دانشجوییان دانشگاه صنعتی سهند تبریز پیرامون انتخابات نهم مج

بیانیه جامعه اسلامی دانشجوییان دانشگاه صنعتی سهند تبریز پیرامون انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی انقلاب اسلامی ایران آغازی حماسه ای داشت و ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 30 بازدید

بیانیه جامعه اسلامی دانشجوییان دانشگاه صنعتی سهند تبریز پیرامون انتخابات نهم مج

بیانیه جامعه اسلامی دانشجوییان دانشگاه صنعتی سهند تبریز پیرامون انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی انقلاب اسلامی ایران آغازی حماسه ای داشت و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید